Domů
Menu

Návod | Bazar99

Zde popisujeme pravidla používání webu Bazar 99.

Prodávají a kupující má za povinnost dodržovat platné zákony České republiky.

Poskytujeme bezplatnou službu. Neplatíte žádné poplatky za prodej ani nákup předmětu, neplatíte ani za vystavení předmětu. Inzerenti, prodávající i kupující mají povinnost dodržovat platné zákony. Žádným způsobem nenarušujeme komunikaci a dohody vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím. Proto je jen na prodávajících a kupujících, aby při transakci postupovali bezpečným způsobem. Neprověřujeme, negarantujeme kvalitu nebo množství nabízeného zboží, ani spolehlivost prodejců. Po skončení aukce, prodávající i kupující obdrží zprávu s výsledkem aukce nebo zprávu o zakoupení předmětu za cenu kup teď. To je ze strany webu mTrh vše. Pokračování transakce po ukončení inzerce nesledujeme. Opakujeme, registrací se zavazujete dodržovat pravidla, a platné zákony.

Za příspevěk, který zveřejníte zodpovídáte. Bazar 99 web není schopen kontrolovat fyzický stav zboží. Proto za správnost popisuju odpovídá prodávající.

Kupující má povinnost s prodávajícím komunikovat. Nikdy neplaťte peníze člověku s kterým jste se nedomluvili na podmínkách. Realizace obchodu je pouze na prodávajícím a kupujícím. Bazar 99 do této dohody nezsahuje.

Informace obsažené na tomto portálu v žádném případě nepředstavují právní poradenství. Kterákoliv osoba, která má v úmyslu spoléhat na informace obsažené na těchto stránkách nebo je použít, je výhradně zodpovědná za nezávislé ověření informací a získání nezávislých odborných rad, pokud je to požadováno.

Poskytujeme bezplatnou službu. Neplatíte žádné poplatky za prodej ani nákup předmětu, neplatíte ani za vystavení předmětu. Inzerenti, prodávající i kupující mají povinnost dodržovat platné zákony. Bazar 99 nenarušuje komunikaci a dohody vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím. Proto je jen na prodávajících a kupujících, aby při transakci postupovali bezpečným způsobem. Neprověřujeme, negarantujeme kvalitu nebo množství nabízeného zboží, ani spolehlivost prodejců. Po skončení aukce, prodávající i kupující obdrží zprávu s výsledkem aukce nebo zprávu o zakoupení předmětu za cenu kup teď. To je ze strany webu mTrh vše. Pokračování transakce po ukončení inzerce nesledujeme. Opakujeme, registrací se zavazujete dodržovat pravidla, a platné zákony.

Aukce i inzerci mažeme několik dní po ukončení. Následně údaje nelze obnovit. Nelze obnovit popis ani obrázky.

Pokud uvidíte nevhodnou inzerci. Napište nám. Neprodleně inzerci smažeme.

Vyhrazujeme si právo, kdykoli smazat profil uživatele nebo vystavenou položku pokud je podezření na porušení zákona nebo dobrých mravů. Vymazání profilu probíhá bez upozornění. Bez předchozí nebo následné komunikace. Při mazání profilu kontrolujeme IP adresu uživatele z které se uživatel přihlašuje. Vyhrazujeme si právo zablokovat IP adresu uživatele v případě opakovaných porušení pravidel. V případě nesouhlasu s blokací můžete zaslat vysvětlující zprávu. Pokud vysvětlení uznáme, vaši blokaci zrušíme.

Zvažte jaké údaje uvedete do inzerátu. Neneseme zodpovědnost za zneužití informací, které do inzerátu uvedete /například adresu/. Neneseme zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. U vašeho účtu vždy použijte heslo, které je dostatečně silné. Heslo o více znacích. Použijte ve vašem hesle číslice i speciální znaky. To platí i pro přihlašování přes sociální média. Mějte na svých účtech silné heslo, snížíte tím možnost narušení vašeho účtu. V databázi systému je heslo zašifrované, vaše heslo nevidíme a neradíme vám jaké heslo si máte zvolit.

Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

Neneseme žádnou zodpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb. Neodpovídáme za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Jako prodávající, posílejte zboží vždy s potvrzením. Tak aby jste měli k dispozici doklad o odeslání.

Bankovní účty jsou spojené s konkrétní osobou. Platby provádějte převodem nebo pomocí platební karty, tak aby bylo snadné doložit na jaký účet byla platba připsána. Uvědomte si, že jste povinni dodržovat platné zákony a přiznávat svůj příjem z prodeje. Neposílejte platby v případě nejasných okolností. Dvakrát si rozmyslete zda pošlete větší částku na účet do zahraničí. U zahraničních prodejců si nejprve prověřte údaje, které uvádí. Vyhnete se tak podvodu, kdy se jiná osoba vydává za někoho jiného.

Inzerujte a prodávejte zboží, ne firmu. Inzeráty, které budou představovat reklamu na firmu mažeme. Pokud máte zájem o zobrazení reklamy na těchto stránkách pošlete zprávu prostřednictvím formuláře.

Prodávající má možnost oslovit druhého nejvýše přihazujícího v internetové aukci. Například, když kupující s nejvyšší nabídkou za zboží nezaplatil nebo se omluvil, že nepochopil popis položky a od nákupu ustupuje. Druhý kupující ovšem nemá povinnost položku koupit, protože aukci nevyhrál. Je pouze na domluvě mezi uživateli zda obchod mezi sebou uskuteční.facebook sharing button      twitter sharing button
facebook Bazar99 follow button

Domů   Návod

Copyright © 2020 Bazar99.cz